XY - Anka Mierzejewska

bio

2021 June/July - Zaszczepieni Sztuką",Muzeum Miejskie Wrocławia

English version, Copyright by Anka Mierzejewska, design by PB & Anka Mierzejewska