XY - Anka Mierzejewska

bio

W sztuce najpiękniejsze jest to, że wszystko jest możliwe. Jestem śmiertlenie poważnym, skupionym dzieckiem, które tapla się w farbach.

English version, Copyright by Anka Mierzejewska, design by PB & Anka Mierzejewska