XY - Anka Mierzejewska

kontakt

XY ankamierzejewska

tel.: +1 929 997 6253
e mail: xyankamierzejewska@gmail.com


on resold works

the droit de suite applies 5%

of the sale price for the artist

English version, Copyright by Anka Mierzejewska, design by PB & Anka Mierzejewska