XY - Anka Mierzejewska

contact

XY ankamierzejewska

tel.: +48.502.333.809
e mail: xyankamierzejewska@gmail.com


on resold works

the droit de suite applies 5%

of the sale price for the artist

Wersja polska, Copyright by Anka Mierzejewska, design by PB & Anka Mierzejewska